ScrollToTop

Czy jesteś optymistą?

W psychologii optymizm to, nic innego jak pozytywny stosunek do życia. Umiejętność zauważenia jasnej strony danej sytuacji, rzeczywistości. Wywodzi się z łacińskiego słowa „optimum”, a więc „najlepiej”. Skłonność do optymizmu, traktowana jako cecha osobowości zwana wg. Scheier dyspozycyjnym optymizmem decyduje o wyborze celów oraz aktywności do ich realizacji. Wyraża ona ogólne oczekiwanie w przyszłości przede wszystkim pozytywnych wydarzeń. Zdarzenia niepomyślne mają pojawiać się sporadycznie, albo wcale. Dzięki myśleniu w taki sposób człowiek wierzy w osiągnięcie postawionego celu. Pomaga mu w podjęciu decyzji oraz w nie zaniechaniu aktywności w chwili pojawienia się negatywnych wydarzeń. 

Skłonność do optymizmu w głównej mierze zależy od czynników genetycznych, ale również kształtuje się na podstawie przeżyć szczególnie w okresie dzieciństwa.

Zobacz wpis:
– Co zgubiło DEYNN i Jej chłopaka Daniela Majewskiego w kontakcie z Klaudią Surmą?
– Trener sadysta czy może chłopak chorej dziewczyny?

Optymizm, a pesymizm wg Seligmana – wyuczony optymizm i bezradność

Na ukształtowanie się optymizmu według Martina Seligmana ma wpływ styl wyjaśnień zdarzeń wytworzony w najmłodszych latach zarówno pozytywnych jak i negatywnych, co rozróżnia pesymistów od optymistów. Pesymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń ma związek z tzw. wyuczoną bezradnością. Jest wynikiem narażenia na nieprzyjemne, trudne doświadczenia, na które nie ma się wpływu i nie można ich uniknąć ani od nich uciec. Duża częstotliwość takich sytuacji wzmaga myślenie o niepowodzeniu w kolejnych nawet tych nad, którymi możemy sprawować kontrolę. Osoby z wyuczoną bezradnością obwiniają siebie za wszystkie niepowodzenia. Sądzą, żę mają one charakter stały i globalny. W konsekwencji zaprzestają jakichkolwiek działań, ponieważ z góry zakładają, że się nie uda. Ludzie odporni na syndrom wyuczonej bezradności wyrażają optymistyczny styl wyjaśnień zdarzeń. Niepowodzenia są dla nich chwilowe, niezależne od nich i nie mają zbyt dużego zasięgu przez co zachowują pozytywne myślenie w trudnych sytuacjach. Doświadczenie w dzieciństwie zdarzeń przewidywalnych oraz wzbudzających poczucie bezpieczeństwa powoduje ufne podejście do świata i wzmaga wiarę we własne możliwości.

Zobacz wpis:
Poczucie własnej wartości. W jaki sposób zmierzyć samoocenę?
Zdrowy styl życia. Zachowania prozdrowotne
Jak stworzyć szczęśliwy związek?

Rodzaje optymizmu

W literaturze wymienione są różne rodzaje optymizmu. Możemy podzielić go na:

 • esencjalny – dotyczącego myśleniu o naturze świata
 • sprawczy – obejmuje przekonania osoby o jej możliwościach tworzenia zdarzeń pozytywnych
 • ekspansywny – wiara w przyszłe pozytywne zdarzenia
 • obronny – nadzieja uniknięcia porażki
 • funkcjonalny – oczekiwanie pozytywnych zdarzeń i efektów swojej działalności

Pomiary optymizmu – test orientacji życiowej, kwestionariusz optymizmu, skala orientacji pozytywnej

Narzędzia, które można wykorzystać do pomiaru optymizmu to:

 • test orientacji życiowej
 • kwestionariusz optymizmu
 • skala orientacji pozytywnej

Test orientacji życiowej to najpopularniejsza metoda pomiaru dyspozycyjnego optymizmu osób dorosłych. Polega na odniesieniu się do 10 stwierdzeń skalą od 0-4. Im wyższa punktacja, tym wyższy poziom optymizmu.

Lp. Stwierdzenia Zdecydowanie nie odnosi
się do mnie
Raczej
nie odnosi
się do mnie
Ani się odnosi, ani się nie odnosi Raczej odnosi się do mnie Zdecydowanie odnosi się
do mnie
1 W trudnych chwilach zazwyczaj oczekuję pomyślnego rozwiązania 0 1 2 3 4
2 Łatwo się relaksuję 0 1 2 3 4
3 Jeżeli ma mnie spotkać niepowodzenie, to mnie spotka 4 3 2 1 0
4 Zawsze patrzę
w przyszłość optymistycznie
0 1 2 3 4
5 Towarzystwo moich przyjaciół sprawia
mi dużą radość
0 1 2 3 4
6 Jest dla mnie ważne,
aby zawsze mieć
jakieś zajęcie
0 1 2 3 4
7 Prawie nigdy
nie oczekuję, że sprawy ułożą się po mojej myśli
4 3 2 1 0
8 Trudno jest wytrącić mnie z równowagi 0 1 2 3 4
9 Rzadko liczę
na to, że przytrafi
mi się coś dobrego
4 3 2 1 0
10 Ogólnie oczekuję,
że przytrafi mi się więcej dobrego niż złego
0 1 2 3 4


Wyniki:
*3,7,9 są odwrotnie oceniane  (lub oceniane jako miary pesymizmu)
* 2,5,6,8 tzw. wypełniacze (ich nie oceniamy)

19-24 wysoki optymizm
14-18 umiarkowany optymizm
0-13 niski optymizm


Kwestionariusz optymizmu 

Składa się z 32 pozycji. Mierzy optymizm esencjalny i sprawczy.

Skala orientacji pozytywnej wykorzystywana w ocenie podatności do zauważania pozytywnych doświadczeń i aspektów życia oraz samego siebie. Skala zwiera trzy elementy: optymizm, samoocenę, satysfakcję z życia. Im wyższy wynik, tym wyższy poziom orientacji pozytywnej.

Lp.  Stwierdzenia Zdecydowanie nie zgadzam się Nie zgadzam się Ani się zgadzam ani nie zgadzam Zgadzam się  Zdecydowanie zgadzam się
1 Mam dużą wiarę
w przyszłość
1 2 3 4 5
2 Gdy tego potrzebuję,
są zwykle ludzie,
na których mogę liczyć
1 2 3 4 5
3 Jestem zadowolony
z życia
1 2 3 4 5
4 Czasem przyszłość wydaje mi się niejasna 1 2 3 4 5
5 Ogólnie mam zaufanie
do siebie
1 2 3 4 5
6 Patrzę w przyszłość
z nadzieją i entuzjazmem
1 2 3 4 5
7 Czuję, że mam wiele powodów do dumy 1 2 3 4 5
8 Generalnie jestem zadowolony z siebie 1 2 3 4 5


Wyniki:
29-40 wysoki poziom orientacji pozytywnej
15-28 umiarkowany orientacji pozytywnej
0-14 niski poziom orientacji pozytywnej

Optymizm ma znaczenie w różnorodnych aspektach funkcjonowania człowieka m.in.  służy w działaniach mających na celu poprawę sytuacji życiowej, w planowaniu i realizowania celów i motywacji do działania. Pozwala pokonać zagrożenia i prowadzi do rozwoju jednostki. W związku z otwartością na nowe rozwiązania optymiście łatwiej jest myśleć pozytywnie w trudnych sytuacjach, a w efekcie przeistoczyć zdarzenie niekorzystne w korzystne. Optymistyczne podejście do życia ma związek z równowagą emocjonalną, poprawia samopoczucie i nastrój, ułatwia przezwyciężać trudności. Optymista ma poczcie dystansu i łatwości w zmaganiu się z życiem.

Optymizm, a zdrowie

Optymizm życiowy sprzyja zdrowiu zarówno fizycznemu jak i psychicznemu ponieważ:

 • optymiści chorują rzadziej i krócej, mają lepsze rokowania. W przypadku poważniejszych chorób zwłaszcza nowotworowych ich pozytywne nastawienie znacząco zmniejsza ryzyko umieralności. Przyspiesza powrót do zdrowia i zapobiega nawrotom choroby.
 • mają niskie ciśnienie krwi. Nawet podczas stresu wzrasta wolniej niż u pesymistów.
 • optymizm chroni również przed innymi negatywnymi skutkami stresu takimi jak chociażby wypalenie zawodowe i zapobiega pogarszaniu się zdrowia psychicznego. Podobnie jest z objawami stresu pourazowego.
 • prowadzi do pojawienia się pozytywnych zmian w związku z przeżytą traumą.

Pozytywny wpływ optymizmu na zdrowie jest związane z jego korzystnym oddziaływaniem na układ immunologiczny. W jednych z badań odkryto, że optymiści mają więcej limfocytów T, które niszczą komórki nowotworowe i zakażone. Wzrost efektywności układu immunologicznego prowadzi do poprawy nastroju, zmniejszenia lęku i reakcji emocjonalnych na stres.

Zobacz wpis:
Zdrowy styl życia. Zachowania prozdrowotne
Niespecyficzne zaburzenia odżywiania: zespół kompulsywnego objadania się, syndrom jedzenia nocnego, jedzenie pod wpływem stresu, ortoreksja i bigoreksja
Anoreksja = Kulturystyka

Bibliografia:
Ogińska-Bulik N., Psychologiczne zasoby sprzyjające zdrowiu, w: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki., Woynarowska B. (red.), PWN, Warszawa, 2007.

Podobne posty

Grupa migrena facebook
Grupa dieta facebook

Najchętniej czytane

OBSERWUJ MNIE NA
Sorry:

- Instagram feed not found.

Napisz do mnie na kontakt@cocorose.pl

Znajdź mnie na